Istoric

Un bun ghid pentru un istoric al Şcolii cu clasele I-VIII Nr.1, Vatra Dornei este „Chronica şcoalei poporale din Vatra Dornei compusă de Alexandru Ieşeanu, învăţătoriu superioru la scola acesta în 1 ianuarie 1884”.

La 12 octombrie 1895 a fost pusă piatra de temelie a Şcolii primare din Vatra Dornei în locaţia de azi.

Actuala clădire a şcolii a fost dată în folosinţă în 1897 şi a fost ridicată prin grija şi strădania primarului de atunci, Vasile Deac.

La 12 septembrie 1897 erau înscrişi 711 elevi: 414 germani, 146 români, 6 polonezi. Ca urmare s-a introdus limba germană în şcoală şi în cronică până în 1911 când elementul român a început să se manifeste în drepturile sale naţionale.

În anul 1914, odată cu începerea războiului, învăţătorii şcolii au luat drumul pribegiei iar în şcoala aceasta s-a instalat Spitalul „Crucea roşă” şi a fost „că acest edificiu menit să răspândească pace şi lumină, să fie scăldat în sânge şi lacrimi”.

Şi se menţionează în cronică: „cu valurile de lume militară şi civilă care au trecut prin edificiul şcolar a dispărut şi bogatul inventar al acestei şcoli, dar edificiul şcolii a rămas intact, doar un obuz fuzant a lovit frontispiciul şcolii dărâmând streaşina pe o distanţă de 2 metri”.

Tot în calea războiului şi în 1944 când la începutul lunii martie şcoala a primit ordin să se pregătească de plecare, ferind arhiva şi tot ce avea mai de preţ. Şcoala cu tot mobilierul, biblioteca, muzeul şi tot materialul didactic a rămas la voia întâmplării, iar la reîntoarcerea învăţătorilor din refugiu nu s-a găsit aproape nimic.

După război, şcoala a renăscut încet, dar temeinic, încercând să-i înveţe şi să-i educe pe copii din zona noastră.

În 1997 s-a sărbătorit centenarul şcolii, ceremonie la care au participat şi un număr mare de foşti elevi şi foste cadre didactice.

Am fost alături cu gândul şi sufletul de sutele de dascăli ai şcolii care ne-au lăsat tot ce a fost frumos şi bun în inima lor şi ni s-au aşezat temelie pentru ca şi noi să trăim azi bucuria împlinirilor.

De la începuturi şi până azi Şcoala Nr.1 a fost prezentă, prin elevii şi cadrele sale didactice, la toate evenimentele, concursurile şcolare, activităţile educative şi sportive la nivel de oraş, zonă, judeţ, tară şi de multe ori obţinând rezultate meritorii.

Azi şcoala are un efectiv de 379 elevi si un număr de 26 cadre didactice preocupate în permanenţă de calitatea actului pedagogic.

 
PROGRAM DE LUCRU BIBLIOTECĂ
Luni: 8:00 - 16:00
Miercuri: 8:00 - 16:00
Vineri: 8:00 - 16:00 (în zilele marcate din calendar)